LLOYD SALON ROTTERDAM

Meubelontwerp

VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST - LLOYD LEEFT!

 

 

HOOFDLIJNEN DOELSTELLING VAN DE STATUTEN EN BELEIDSPLAN

 

Zichtbaar maken van maritiem erfgoed, de havenhistorie van het Lloydkwartier in wisselwerking met de actuele gebiedsontwikkeling, architectuur en de aanwezige creatieve dimensie. Het Lloydkwartier verdient culturele verdieping en aandacht die verder gaat dan de louter ruimtelijke- en architectonische gebieds-ontwikkeling alleen. Aandacht voor zowel het verleden als het heden is op zijn plaats. Het oude havengebied heeft voor de stad een belangrijke betekenis onder meer door de voormalige aanwezigheid van de scheepvaartrederij de 'Koninklijke Rotterdamsche Lloyd', met het vlaggenschip de 'Willem Ruys'. Het initiatief Lloyd Salon stelt zich ten doel het ontwikkelen en programmeren van een publieke expositieruimte waar het Lloydkwartier (Delfshaven-Rotterdam) en de directe omgeving centraal staan. De focus ligt op de verbeelding van uiteenlopende thema's: o.a. de maritieme geschiedenis, de maat-schappelijke en culturele dimensie, het architectonisch en industrieel erfgoed, de gebiedstransformatie, de stedelijke ontwikkeling en het aanwezige creatieve potentieel in het Lloydkwartier. Het tijdelijke Lloyd Salon EXPO-paviljoen is verplaatsbaar, duurzaam en wordt 'off-grid' geplaatst. Het initiatief richt zich niet op een specifieke doelgroep maar op een breed en divers publiek.

POP-UP LLOYD SALON als kwartiermaker

gallery/ lloydsalon-website 2,4mb

Lloyd Salon Rotterdam verhuist in 2023

naar een publieke ruimte in het unieke

woongebouw SAWA in het Lloydkwartier     (in ontwikkeling)   www.woneninsawa.nl