LLOYD SALON ROTTERDAM

Meubelontwerp

VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST - LLOYD LEEFT!

 

 

HOOFDLIJNEN DOELSTELLING VAN DE STATUTEN EN BELEIDSPLAN

 

Het zichtbaar maken van maritiem erfgoed, de havenhistorie van het Lloydkwartier in relatie met de  gebiedsontwikkeling, architectonische en industrieel erfgoed. Daarnaast ook aandacht voor bijzondere maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Het Lloydkwartier verdient culturele verdieping en aandacht die verder gaat dan de louter ruimtelijke- en architectonische ontwikkeling alleen. Aandacht voor zowel het verleden als het heden is van belang. Het oude havengebied heeft voor Rotterdam een belangrijke betekenis onder meer door de voormalige aanwezigheid van de scheepvaartrederij de 'Koninklijke Rotterdamsche Lloyd', met het vlaggenschip de 'Willem Ruys'. Het initiatief Lloyd Salon stelt zich ten doel het ontwikkelen en programmeren van een publieke expositieruimte waar het Lloydkwartier (Delfshaven-Rotterdam) en de directe omgeving centraal staan. De focus ligt op de eigentijdse presentatie van de uiteenlopende  thema's (ook actuele) waaronder ook de culturele dimensie en artistieke verbeelding in deze context. Een tijdelijk Lloyd Salon EXPO-paviljoen, verplaatsbaar, duurzaam en 'off-grid' geplaatst, is één van de uit te zoeken mogelijkheden. Maar er worden ook andere (tijdelijke) opties onderzocht, zoals een tentoonstellingsruimte in het oude voormalige hoofdkantoor van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd aan de Lloydstraat 35. De ontmoeting en kennismaking met nieuwe en huidige bewoners is een belangrijk uitgangspunt,  alsmede de verbinding met culturele organisaties en lokale intitiatieven zoals Tuin op de Pier. Het initiatief richt zich niet op een specifieke doelgroep maar op een breed en divers publiek.

POP-UP LLOYD SALON als kwartiermaker

Lloyd Salon Rotterdam verhuist in 2023

naar een publieke ruimte in het unieke

woongebouw SAWA in het Lloydkwartier     (in ontwikkeling)   www.woneninsawa.nl